Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on TwoMoons henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21 maaliskuuta 2021

1. Rekisterinpitäjä

TwoMoons (1950340-9)

Luhtatie 4 G 34

05810 Hyvinkää

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Anna Atroscenkovs

puh. 040 76 777 95

[email protected]

3. Rekisterin nimi

TwoMoons verkkokaupan asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

TwoMoons:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaasta tilaamiseen mahdollistavat tiedot, kuten etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Rekisteröityneiden asiakkaiden osalta rekisteri sisältää myös käyttäjätunnuksen ja salasanan.

7. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi TwoMoons:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Käytämme Google Analyticsiä anonyymiin verkkosivuston liikenteen seurantaan. Jotta voimme seurata käyttäytymistäsi sivustolla, Google asentaa selaimeesi evästeen satunnaisesti luodulla ClientID:llä. Tämä ID on anonyymi, eikä sisällä tunnistettavia tietoja kuten nimeäsi. Välitämme Googlelle myös IP-osoitteesi. Seuraamme Google Analyticsillä esimerkiksi mitä sivuja katsoit ja kuinka kauan. Käytämme keräämiämme tietoja sivuston käyttäjäkokemuksen parantamiseen ja sen toimivuuden tarkkailemiseen. Mikäli haluat tarkastella keräämiämme tietoja tai pyytää meitä poistamaan keräämäämme Google Analytics dataa, ota meihin yhteyttä tai poista gtag evästeet. Voit myös asentaa selaimeesi Google Analytics opt-out browser lisäosan.

Käytämme Facebook Pixeliä kohdennetun digitaalisen markkinoinnin toteuttamiseen Facebookissa. Pixel kerää tietoja siitä, kuinka sivustoamme käytetään ja mikä sisältö kiinnostaa vierailijoitamme. Näin voimme kohdistaa mainontaamme tuotteistamme kiinnostuneelle kohderyhmälle. Välitämme Facebookille IP-osoitteesi, mutta Pixelin keräämät tiedot esitetään meille anonyymisti eikä niistä voi tunnistaa yksittäisiä henkilöitä.

Käytämme Mailchimpiä uutiskirjeemme toteuttamiseen. Mailchimp asentaa selaimeesi evästeen, jotta esimerkiksi uutiskirjeen tilauslomake ei tule näkyviin jokaisen sivustolla vierailun yhteydessä. Sähköpostiosoitteen Mailchimp kerää ainoastaan niiltä henkilöiltä, jotka liittyvät uutiskirjelistallemme. Mailchimp seuraa myös uutiskirjeen tilaajien käyttäytymistä, esimerkiksi kuinka suuri osa tilaajista on avannut kirjeemme. Näin saamme muokattua uutiskirjeiden sisältöä koko ajan mielenkiintoisemmaksi.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet

TwoMoons:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.